Eigen bijdrage 2016

HOME  |  Zorg  |  Eigen bijdrage 2016

Eigen bijdrage 2016

U betaalt een eigen bijdrage aan het CAK als u ondersteuning ontvangt, thuis of tijdelijk in een instelling. U betaalt ook een eigen bijdrage als u de kosten van de ondersteuning betaalt vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). De kosten van de zorg of ondersteuning worden betaald uit de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten zelf. Dit is wettelijk bepaald en alleen van toepassing bij de WMO. Met betrekking tot de aanvraag rolstoel en scootmobiel is deze eigen bijdrage niet van toepassing.

Wilt u alvast weten wat u ongeveer moet betalen? Kijk op de website om uw eigen bijdrage te berekenen. Met de eigen bijdrage app Wmo kunt u snel en gemakkelijk de maximale periode bijdrage berekenen. De App is te downloaden via:

Meer informatie? U kunt het CAK ook bereiken op werkdagen van 08.00-18.00 uur op het gratis informatienummer: 0800-1925

Top