Veelgestelde vragen

HOME  |  Jeugd  |  Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Waar krijg ik informatie en advies over opvoeden?

Voor informatie en advies over de opvoeding of over problematieken zoals pesten, scheiding in het gezin, pubertijd, drugs e.d. kunt u terecht bij CJG 043 www.cjg043.nl.

Heeft u behoefte aan hulp of ondersteuning?

Heeft u of uw kind behoefte aan  Jeugdhulp  of ondersteuning? Doe een melding bij het team Jeugd van onze gemeente via e-mail jeugd@maastricht.nl. Bent u niet in de gelegenheid een mail te sturen?  Bel naar 14 043 en spreek Valkenburg in.

Wat gebeurt er als u een vraag aanmeldt bij het team Jeugd?

 1. Melding
  Uzelf of iemand uit uw omgeving (bijvoorbeeld uw partner, buurman, huisarts of leraar) kan de gemeente laten weten dat er behoefte is aan hulp of ondersteuning.
 2. Gesprek
  Een medewerker van team Jeugd maakt met u een afspraak om, bij u thuis, uw situatie met u door te nemen. Samen met u (en het gezin) wordt gekeken naar oplossingen die aansluiten bij uw situatie. Misschien heeft u hier zelf al ideeën over? Als u het prettig vindt, kunt u ook gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning via MEE (www.meezuidlimburg.nl).  Deze ondersteuning is kosteloos. Heeft u binnenkort een gesprek met iemand van het team Jeugd? Kijk dan op www.gesprekmetdegemeente.nl hoe u zich kunt voorbereiden.
 3. Beoordeling van uw situatie
  Er zijn geen standaard oplossingen, ieders woon- en leefsituatie, mogelijkheden en beperkingen zijn immers verschillend. We kijken samen met u naar wat goed gaat en wat er minder goed gaat en welke beperkingen uw kind daarbij ondervindt. We bekijken samen ideeën en oplossingsrichtingen en onderzoeken mogelijke oplossingen. We kijken naar wat u en uw kind zelf kunnen, waar andere mensen om u heen u wellicht bij kunnen ondersteunen of te hulp schieten en welke jeugdhulp nodig is. Samen met u maken we een plan, het familiegroepsplan.
 4. Het familiegroepsplan wordt opgenomen in een gespreksverslag en aan u toegestuurd. Als uit het familiegroepsplan blijkt dat er jeugdhulpvoorziening nodig is, dan geldt het gespreksverslag meteen als aanvraag. 
  Heeft u opmerkingen of aanvullingen bij het gespreksverslag en/of het familiegroepsplan? Dan kunnen deze als bijlage aan het verslag worden toegevoegd.
 5. Beschikking
  De aanvraag voor een jeugdhulpvoorziening wordt beoordeeld door het team Jeugd waarna u een beschikking ontvangt.
 6. Start hulpverlening
  Na ontvangst van een positieve beschikking kan de hulpverlening gestart worden.

Wat moet ik doen als er sprake is van crisishulp Jeugdzorg?

Voor situaties waarbij meteen actie noodzakelijk is, kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043. Na het inspreken van de naam van uw gemeente wordt u direct doorverbonden.

Top