Werk en inkomen

HOME  |  Werk en inkomen

Werk en inkomen

Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten kunnen vaak maar moeilijk werk vinden. Dat is jammer, want werk is de sleutel tot meedoen in de samenleving. Daar is vanaf 2015 verandering in gekomen. Gemeenten helpen nu ook al mensen met een bijstandsuitkering bij het zoeken naar werk. Maar in 2015 zijn zij dat ook gaan doen voor mensen die een arbeidsbeperking hebben en daardoor niet gemakkelijk aan de slag komen. Dit is geregeld in de Participatiewet.

Om voor elkaar te krijgen dat ook mensen met een arbeidsbeperking zo veel mogelijk aan de slag gaan bij ‘gewone’ werkgevers, kijken gemeenten naar wat mensen wel kunnen en hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen. Gemeenten bieden werkgevers en werkzoekenden ondersteuning en begeleiding. Ook werkgevers hebben beloofd om hierbij te helpen en voor banen te zorgen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Als mensen niet aan een betaalde baan geholpen kunnen worden, kijken gemeenten of mensen vrijwilligerswerk kunnen doen of kunnen werken op een beschutte werkplek.

Sociale zaken Maastricht Heuvelland

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland is de regionale sociale dienst van zes gemeenten in Zuid-Limburg. Het betreft de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg a/d Geul. Voor meer informatie zie ook de website van Sociale zaken Maastricht Heuvelland.

Unieke collectieve ziektekosten- verzekering voor inwoners met een smalle beurs

Informatie over alleenstaande ouder uitkering (Wet werk en bijstand)

Veelgestelde vragen


Brochures:

Top