Zorg

HOME  |  Zorg

Zorg

Zelfstandig wonen, zelf de regie houden over uw leven: daar heeft u soms hulp bij nodig. Bijvoorbeeld als u te maken heeft met een lichamelijke of verstandelijke beperking, psychische problemen of de gevolgen van ouderdom. Die hulp kan komen uit uw eigen omgeving: gezinsleden, buren, vrienden. Maar wat als u daar niet (of onvoldoende) op terug kan vallen? Dan kunt u aankloppen bij de gemeente. Uw eigen zelfredzaamheid is het uitgangspunt. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt ondersteuning als blijkt dat u het zelf niet meer kunt en er ook geen familie, vrienden of kennissen zijn die deze ondersteuning voor u kunnen organiseren.

Samen met de gemeente bespreekt u welke steun u nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven functioneren en uw leven en huishouding draaiende te houden.

Gemeenten hebben vanaf 2015 extra ondersteuningstaken erbij gekregen, taken die vóór 2015 onder de AWBZ vielen. Voorbeelden hiervan zijn: dagopvang voor ouderen, beschermd wonen voor mensen met psychische problemen, hulp bij praktische zaken (zoals het invullen van formulieren of contacten met instanties) en dagactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor dit soort ondersteuning kunt u dus ook een beroep doen op de gemeente. 

Wat moet ik doen als ik hulp of ondersteuning nodig heb?

Veelgestelde vragen over het PGB

Stichting Sensoor: een anoniem luisterend oor

Veilig Thuis: advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Ondersteuning via de Oogvereniging

Mantelzorg

Overzicht van aanbieders

Adviesraad Sociaal Domein

Vrijwilligerscentrale

De vrijwillige ouderenadviseur

Maatschappelijk werk Valkenburg aan de Geul

Cliëntondersteuning

Uitbreiding maximale reisafstand Omnibuzz vervoer

Top